Ranking biznesplanów złożonych w okresie 14 marca-6 kwietnia br.

Ostateczna lista rankingowa osób zrekrutowanych do projektu w styczniu 2018 r. (ostatnia tura rekrutacji)

Lista ocenionych biznesplanów III nabór br.

Szanowni Państwo informujemy, że najbliższy nabór biznesplanów dla uczestników, którzy zakończyli całe wsparcie doradczo-szkoleniowe w projekcie rozpocznie się w dniu 14 marca 2018 r. a zakończy w dniu 28 marca 2018 r. W tych terminach będziemy przyjmować dokumenty w godzinach od 8:30 do 15:00 w naszym biurze na ul. Dolnej 3 Maja 8/9 w Lublinie. Uwaga: Przy przesyłce pocztowej liczy się data wpływu do biura a nie data wysłania. Osoby, które nie zdążą w ww. terminach złożyć biznesplanu będą miały możliwość złożenia w następnym naborze.

Uwaga! Ostatnie miejsca w projekcie! Rekrutacja jest przedłużona do 19 stycznia br.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu w grudniu 2017 r. „Twój Biznes - Twój Sukces!”

Uwaga! Nowa rekrutacja do projektu od 2 stycznia 2018 r. do 15 stycznia 2018 r. W tym okresie przyjmujemy wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe oraz zaświadczenia z urzędu pracy i z urzędu skarbowego. Przyjmujemy wyłącznie Panie.

okres realizacji projektu: 2017.01.02 – 2019.05.31 na terenie województwa lubelskiego

Szanowni Państwo, Informujemy, że najbliższy nabór biznesplanów rozpoczyna się w dniu 18 grudnia br. a zakończy w dniu 4 stycznia 2018 r.. W tych terminach będziemy przyjmować dokumenty w godzinach od 8:30 do 15:00 w naszym biurze na ul. Dolnej 3 Maja 8/9 w Lublinie. Przy przesyłce pocztowej liczy się data wpływu do biura a nie data wysłania. UWAGA: w dniu 22 grudnia br. Biuro Projektu jest nieczynne.

UWAGA! Do udziału w projekcie na chwilę obecną zapraszamy wyłącznie PANIE.

Szanowni Państwo, Informujemy, że najbliższy nabór biznesplanów rozpocznie się w dniu 6 grudnia br. a zakończy w dniu 20 grudnia br. W tych terminach będziemy przyjmować dokumenty w godzinach od 8:30 do 15:00 w naszym biurze na ul. Dolnej 3 Maja 8/9 w Lublinie. Uwaga: Przy przesyłce pocztowej liczy się data wpływu do biura a nie data wysłania

Ranking biznesplanów (II nabór)

Ranking Biznesplanów

Informujemy, że w naszym projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, które biorą lub brały udział w innym projekcie z Działania 9.3. Rozwój Przedsiębiorczości. UWAGA: Informujemy, że uczestnikiem projektu może być NADAL tylko osoba z maksymalnie średnim wykształceniem. Projekt nie może być zmieniany w tym zakresie.

Dotyczy Grup Szkoleniowych 1 i 2:

Informujemy, że nabór biznesplanów wraz z wymaganymi załącznikami rozpocznie się w dniu 18 września a zakończy 29 września br. włącznie. Dokumenty należy składać w Biurze Projektu w 2 wersjach papierowych i 1 elektronicznej.

Uwaga : komplet dokumentów składanych w ramach naboru to 2 papierowe egzemplarze biznesplanu -  każdy z zestawem załączników oraz  1 biznesplan na CD

Lista osób zakwalifikowanych do projektu we wrześniu 2017 r „Twój Biznes - Twój Sukces!”

Lista osób zakwalifikowanych do projektu
„Twój Biznes- Twój Sukces!”

po naborze w dniach 3 lipca-4 sierpnia br.

Lista osób zakwalifikowanych do Projektu

TOP