Uwaga: Rekrutacja przedłużona do 4 września br. (włącznie)

W tym czasie przyjmujemy wypełnione i podpisane formularze zgłoszeniowe wraz z zaświadczeniem z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna oraz zaświadczeniem z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia formularza zgłoszeniowego.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Karty oceny formularza rekrutacyjnego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Formularz biznesplanu

Karta oceny biznesplanu

Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu

Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego

Wzór umowy szkoleniowo-doradczej

Zbiorcza ocena merytoryczna

Odwołanie od zbiorczej oceny merytorycznej

instrukcja wypełniania formularza rekrutacyjnego

plik (PDF) Instrukcja.pdf

TOP