Zaświadczenie o zarobkach

Wniosek o wsparcie pomostowe

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Karty oceny formularza rekrutacyjnego

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

NOWE

Formularz biznesplanu

Karta oceny biznesplanu

NOWE

Minimalny zakres wymagań dotyczących oceny biznesplanu

Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego

NOWE

Wzór umowy szkoleniowo-doradczej

Zbiorcza ocena merytoryczna

NOWE>

Odwołanie od zbiorczej oceny merytorycznej

instrukcja wypełniania formularza rekrutacyjnego

plik (PDF) Instrukcja.pdf

TOP